Blue Radix en 2Grow werken samen binnen het TKI-project ‘Digitale Groene Vingers’. Samen met andere gerenommeerde bedrijven wordt een breed scala aan sensoren beoordeeld op toegevoegde waarde bij de optimalisatie van het kasklimaat met algoritmes. Het TKI-project levert interessante inzichten op, maar er is nog meer te onderzoeken en te testen. Daarvoor bereiden de bedrijven Blue Radix en 2Grow met een derde partner samen een volgend project voor. In dit interview vertelt Maxime Dedecker, International Service Manager bij 2Grow, hoe hij naar autonoom telen kijkt. Ook vertelt hij meer over de rol van sensoren in de kas en hij geeft zijn visie voor de komende jaren.

Interpretatie van sensordata
“Het serviceteam van 2Grow richt zich op de dienstverlening richting onze klanten in binnen- en buitenland. De interpretatie van de sensordata en het stellen van vervolgacties vormt het belangrijkste onderdeel hiervan. 2Grow levert sensoren die telers nauwkeurige informatie over de sapstroom en de stengeldiameter kunnen geven. De data, die onze sensoren genereren helpen bij het analyseren en beoordelen van de status en ontwikkeling van de plant”, vertelt Maxime.

“Onze focus heeft de afgelopen jaren gelegen op de groententeelt; tomaten, komkommer, paprika en aubergine. We zien echter dat de sensoren ook van waarde zijn bij vertical farming, de sierteelt, bijvoorbeeld voor chrysantentelers, en zelfs in de bomenteelt.”

Meer data, meer inzicht, betere resultaten
“Met onze sensoren openen we een heel nieuw domein voor de teler. In plaats van hoog over metingen van het klimaat, genereren we nu op plantniveau waardevolle data, die telers helpt om de dagelijkse sturing verder te verfijnen. De plant krijgt een directe meettool zoals een‘Fitbit’ waarbij we rechtstreeks informatie van de plant krijgen. Met de opkomst van dataplatforms, krijgen telers meer inzicht in een breed scala aan datapunten, die op een overzichtelijke wijze gepresenteerd worden. Dit helpt enorm om de interpretatie van data te doen vanuit een bredere context. De teelt wordt geobjectiveerd. We kunnen data snel en makkelijk combineren en betere conclusies trekken. Je kunt steeds verder en dieper spitten in de data. Wat is er gebeurd en waarom? Hierdoor kunnen telers betere conclusies trekken voor de optimalisatie van de teelt.

Een mooi voorbeeld van het voordeel van de sensoren op basis van directe plantfeedback is het voorkomen van teeltverliezen door heel snel in te pikken op niet-optimale waterstrategieën. De teler zelf is niet altijd op de hoogte hiervan, maar als serviceteam kijken we mee over de teler zijn schouder om alles in de gaten te houden. Fouten voorkomen en snel corrigeren waar nodig levert betere productie.”

Ondersteuning is noodzakelijk
“Telers zijn gewend om met tabellen en grafieken te werken. Maar telers zijn geen data-analisten.” Maxime vervolgt: “Wekelijks kijken we mee in de data van de klant en geven tips en suggesties via korte berichtjes op Whatsapp. We beoordelen iedere week de data uit iedere sensor bij onze klanten. Ook organiseren we iedere 3 maanden een technische sessie om de data en conclusies te bespreken. De tips worden goed opgevolgd. We hebben veel contact en daardoor ontstaat vertrouwen. We vertellen echter niet wat telers moeten doen. We geven wel onze mening en beantwoorden de vragen, die telers hebben. Bijvoorbeeld bij het ontstaan van neusrot en wortelproblemen. Waar komt het vandaan? Vaak zit het antwoord in de data.”

Hoe kijk je naar autonoom telen?
“Een van de grootste uitdagingen voor 2Grow, maar zeker ook voor telers, die gebruik maken sensoren, is dat het veel tijd en aandacht kost om data te verwerken en te interpreteren. Het is erg arbeidsintensief. Zelfs met overzichtelijke dashboards, is het een hele kluif. Het is ideaal als data rechtstreeks vanuit sensoren hoogfrequent verwerkt kan worden door algoritmes voor analyse, interpretatie, optimalisatie en directe sturing van klimaat en irrigatie. Autonoom telen is een ontwikkeling, die dat mogelijk maakt. Als we erin slagen om de directe plantfeedback mee te nemen in die sturing maken we met elkaar een hele grote stap voorwaarts.

En, het ligt niet ver weg. Als we robuuste conclusies kunnen verbinden aan de combinaties van datapunten, dan kunnen we al snel bijsturen. Een mooi voorbeeld is de voorspelling van de sapstroom, die gemaakt is door Blue Radix. Dat kwam heel erg overeen met de werkelijke sapstroom. Daarbij is natuurlijk de voorspelling van de hoeveelheid beschikbaar licht cruciaal.”

Wat betekent deze ontwikkeling van autonoom telen voor jullie bedrijf?
“We zullen ons steeds meer richten op het ontwikkelen van sensoriek voor de plantstatus. We maken koppelingen met de productieresultaten waar mogelijk. Als je kunt kwantificeren wat de status van de plant nu is en wat de ontwikkeling van de plant is/wordt (vegetatief vs generatief) helpt dat ook voor oogstvoorspellingen in termen van kwaliteit en kwantiteit.”

Maxime stelt: “We zijn trots op wat onze sensoren laten zien in het TKI-project. Andere sensoren zijn vaak dubbelzinnig en moeilijk om te interpreteren. De voorlichter trekt vaak dezelfde conclusies vanuit de plantobservatie. Het ligt in lijn met wat wij verwachten op basis van de data uit onze sensoren.”

Wat is jouw/jullie visie op de toekomst van de glastuinbouw?
“Er gaat heel veel veranderen op korte termijn. Door autonoom telen, door de ontwikkeling van sensoren, door robotica. We zien het ontstaan en op steeds meer plekken ook tot bloei komen. Er worden zoveel grote kassen gebouwd. Automatisering is daarbij cruciaal. En het kan echt nog zoveel beter, qua benutting van water, energie, nutriënten en arbeid. We verwachten dan ook dat kassen er anders uit gaan zien. De vraag is of de huidige constructie van kassen nog wel gaat passen bij autonome sturing met robots en AI?”

Welke tip heb je voor Blue Radix?
“Autonoom telen is een ontwikkeling, die nooit meer stopt. De algoritmes van Blue Radix zijn heel intelligent en combineren enorm veel datapunten tegelijk. Daarbij zou het natuurlijk een perfecte aanvulling zijn om de data vanuit de plant volledig te integreren. Daarom vinden we het ook erg leuk om samen een volgende stap te zetten in een nieuw project en onze krachten te bundelen.”