Search
Close this search box.

Oplossingen

Lees meer over hoe Geïntegreerde Autonome Klimaat- en Irrigatiesturing klimaatcomputerwerk voor telers met 80% kan verminderen

Bekijk uw dagelijkse werk in de kas vanuit een nieuw perspectief

Stelt u zich voor dat er ’s avonds laat geen controles meer nodig zijn en u meer weekenden vrij bent, terwijl uw werkomgeving meer voldoening geeft en erop vooruitgaat qua duurzaamheid. Ontdek hoe u met Autonoom Telen uw dagelijkse activiteiten ingrijpend kunt verbeteren en uw bedrijf naar een hoger niveau kunt tillen.

Als u kiest voor Autonoom Telen, kunt u routinetaken automatiseren, de efficiëntie verbeteren en kostbare tijd vrijmaken voor essentiële activiteiten. Dat leidt tot betere productie, een optimaal gebruik van grondstoffen en een betere balans tussen werk en privéleven.

Autonome aansturing met Crop Controller

Crop Controller is een geavanceerd, door AI aangestuurd systeem dat ontworpen is om het klimaat en de irrigatie in uw kassen voor u te optimaliseren en beheren.

Het systeem sluit naadloos aan op bestaande apparatuur en optimaliseert zo de dagelijkse werkzaamheden, waarbij uw unieke teelstrategie wordt vertaald naar precieze acties.

We verminderen de noodzaak voor handmatige aanpassingen, en zorgen voor consistente, optimale omstandigheden voor uw gewassen. Met Crop Controller kunt u meer hectaren beheren met minder moeite. U bereikt hogere productie en een betere efficiëntie van grondstoffen, terwijl u de controle en het overzicht houdt.

Efficiëntie & Continuïteit

80% reductie van klimaatcomputerwerk voor telers; meer tijd om te focussen op strategische beslissingen en gewasverzorging

Meer productie

5% meer winst en 7% hogere productie

Optimalisatie grondstofgebruik

10% minder water- en meststofverbruik en 15% lager energieverbruik

Click to zoom

Zo werkt Crop Controller

Crop Controller staat voor een nieuwe aanpak van het dagelijkse beheer in de kas die verdergaat dan dashboards en rapportagetools. De oplossing biedt volledig geautomatiseerde besluitvorming, waardoor telers optimale resultaten kunnen behalen zonder dat ze constant handmatig hoeven in te grijpen.

Door de integratie van klimaat- en irrigatiesturing stroomlijnt Crop Controller werkzaamheden en maximaliseert het de efficiëntie. Daarmee zet het een positieve nieuwe norm voor het telen van gewassen.

Uw unieke teeltstrategie optimaliseren

Uw unieke teeltstrategie is het startpunt van Autonoom Telen met Crop Controller. Met Strategy Optimizer kunt u binnen Crop Controller een verbeterde datagestuurde teeltplanning voor de hele teelt maken en de ontwikkeling volgen.

Data verwerken
met AI

Tijdens de teelt gebruikt AI continu alle beschikbare gegevens van sensoren, klimaatboxen en weerdiensten om het klimaat en de irrigatie van de teeltstrategie te voorspellen en optimaliseren.

Setpoint berekenen

Crop Controller zorgt voor de uitvoering door elk uur klimaat- en irrigatieprofielen voor 3 dagen vooruit te berekenen per 5 minuten. Dat garandeert een optimale temperatuur, straling en vochtigheid, terwijl het perfecte watergehalte, drainage, en EC- en PH-waarden behouden blijven gedurende de gehele teeltcyclus.

Autonome aansturing klimaatcomputer

Ook worden elke 5 minuten instelpunten voor alle relevante installaties berekend en doorgestuurd naar de klimaatcomputer, zonder menselijke tussenkomst. Telers kunnen hun klimaatcomputerwerk met maar liefst 80% terugbrengen.

Autonome aansturing van installaties

Crop Controller stuurt heel nauwkeurig de klimaat- en irrigatie-installaties aan via de klimaatcomputer om de doelen te halen die de teler heeft gesteld.

Continu optimaliseren en uitvoeren

Verbonden sensoren en weegschalen meten de klimaat- en wortelzoneomstandigheden. De meetresultaten vormen input voor de continue, autonome ‘optimaliseer-en- uitvoer-cyclus’ die ideale plantomstandigheden realiseert en onderhoudt op de meest rendabele manier.

Impact van Geïntegreerde Autonome Klimaat- en Irrigatiesturing

Meer
winst
+ 0 %
Betere
productie
+ 0 %
Water- en meststof
verbruik
- 0 %
Energie-
verbruik
- 0 %

AI met persoonlijke ondersteuning

AI levert de meest waarde wanneer het slim gecombineerd wordt met menselijke ondersteuning. Daarom combineren wij Crop Controller altijd met een Autonomous Greenhouse Manager.

Onze persoonlijke Autonomous Greenhouse Managers ondersteunen telers met:

 • Begeleiding van de teler vanaf de start naar autonoom telen
 • Structureren van een datagedreven teelt- en klimaatstrategie
 • Is betrokken bij de operationele uitdagingen van de teler
 • Kijkt elke dag mee over de schouder van de teler
 • Monitort 24/7 de voortgang van Crop Controller, prognoses en resultaten
 • Frequente online afstemming en contact

Crop Controller wordt vertrouwd door telers over de hele wereld

Wie ervaart de voordelen van Crop Controller?

Win-winsituatie voor team en bedrijf

Telers

 • Crop Controller werkt 24/7 voor u, waardoor u 4 keer meer hectares kunt beheren terwijl u de controle houdt. 
 • Ervaar 80% minder klimaatcomputerwerk, zodat u meer tijd in de kas hebt terwijl uw unieke teeltstrategie autonoom wordt uitgevoerd.
 • Geniet van gemoedsrust in de wetenschap dat uw gewas in goede handen is. Uw Autonomous Greenhouse Manager houdt voor u de gegevens van de kas in de gaten.
 • U krijgt een betere balans tussen werk en privéleven, omdat er ’s avonds en in vrije weekenden geen controles nodig zijn.

Kaseigenaars

 • Duurzaam opschalen: Telers kunnen meer beheren met minder middelen.
 • Zakelijke voordelen: 5% meer winst, 7% meer productie, 10% minder water en kunstmest nodig, en 15% besparing op energie.
 • Meer efficiëntie en continuïteit: Telers kunnen hun klimaatcomputerwerk met 80% reduceren, waardoor er tijd vrijkomt voor andere taken en voor het verbeteren van de algehele bedrijfsefficiëntie.
 • Betere balans tussen werk en privé en algemene tevredenheid van medewerkers.

U kunt er binnen 4 weken mee aan de slag.

Crop Controller is op dit moment actief in 15 landen op 4 continenten en is werkt in uiteenlopende klimaatomstandigheden. Daarom is het systeem echt overal ter wereld inzetbaar.

Data en implementaties

Blue Radix werkt nauw samen met partners in uw kasecosysteem en zorgt zo voor een naadloze implementatie en werking.

Crop Controller is geschikt voor kassen van glas en kunststof, werkt efficiënt met klimaatcomputers van de bekendste merken, bestaande weegschalen en irrigatiesensoren voor groentegewassen.

De beveiliging van uw data heeft voor ons de hoogste prioriteit. We zorgen ervoor dat de gegevens alleen worden gebruikt in uw voordeel.

Een selectie van onze partners

Samen met branchespecialisten werken we aan sterke connecties en samenwerking binnen het kasecosysteem, ter bevordering van innovatie.

Wilt u weten hoe u de eerste stap kunt zetten?

Jan Hanemaaijer
+31 6 14 61 67 56
jan.hanemaaijer@blue-radix.com