OVER ONS

Your digital brain for growth

Blue Radix voegt kunstmatige intelligentie toe aan de dagelijkse beslissingen in de kas. De wereldbevolking groeit snel en het ontbreekt onze aarde aan middelen om alle mensen op de traditionele manier te voeden. Kassen bieden een efficiënte manier om voedsel en bloemen op een duurzame manier te produceren. Maar het aantal mensen met teeltexpertise in kassen neemt elk jaar af. Tegelijkertijd wordt energiemanagement steeds complexer. Hoe buigen we deze uitdagingen om tot kansen?

Wij hebben oplossingen voor deze wereldwijde uitdagingen. Onze oplossingen op basis van algoritmes bieden telers een digitaal brein voor hun kas. Wij geloven dat algoritmes de wereld daadwerkelijk kunnen voeden! En dat telers hiermee hun kasklimaat optimaliseren, hun water- en energieverbruik verminderen en hun operationele risico’s en ecologische voetafdruk beperken.

Ons dataplatform en diensten zijn in nauwe samenwerking met Microsoft ontwikkeld.

Een aantal collega’s van Blue Radix heeft veel ervaring opgedaan met toepassing van A.I. rondom energiediensten bij AgroEnergy, Energiepartner voor de glastuinbouw. 

Autonoom teeltmanagement

voor het opschalen  van uw bedrijfsvoering

 • U heeft hogere opbrengsten met lagere kosten en minder gebruik van grondstoffen.
 • U beperkt uw operationele risico’s en verlaagt uw ecologische voetafdruk.
 • U vermindert uw afhankelijkheid van teelt- en energie-experts.
 • U bent verzekerd van continue aansturing van uw tuinbouwbedrijf en dagelijkse activiteiten.

Autonoom teeltmanagement

voor het opschalen  van uw bedrijfsvoering

 • U heeft hogere opbrengsten met lagere kosten en minder gebruik van grondstoffen.
 • U beperkt uw operationele risico’s en verlaagt uw ecologische voetafdruk.
 • U vermindert uw afhankelijkheid van teelt- en energie-experts.
 • U bent verzekerd van continue aansturing van uw tuinbouwbedrijf en dagelijkse activiteiten.

Automatisch uitvoeren van uw acties

Veel bedrijven bieden platforms met inzichten voor telers. Met dashboards, waarschuwingen en digitaal advies moet de teler de data nog steeds zelf beoordelen en de juiste acties uitvoeren. Wij zetten hierin de volgende grote stap en bieden oplossingen die de menselijke capaciteit te boven gaan. Algoritmes begrijpen de strategie van de teler echt en voeren acties volledig autonoom uit.  Alleen dan kan de teler de controle vergroten en het succes van het bedrijf minder afhankelijk maken van de beschikbaarheid van de expertise van de ‘menselijke’ teler.

Een selectie van onze partners

Data veiligheid is cruciaal

Beveiliging en privacy van uw data zijn opgenomen in alle beslissingen die we nemen:

Gegevensbezit

Gegevens die u met ons deelt, worden alleen gebruikt voor het doel dat we samen zijn overeengekomen. Dit geldt voor persoonlijke gegevens en/of bedrijfsgegevens:

 • We trainen geen algoritmes voor anderen op basis van uw gegevens, tenzij u hier uitdrukkelijk mee instemt.
 • Uw gegevens blijven van u, zelfs wanneer ze op onze systemen worden opgeslagen.
 • We zullen uw gegevens nooit delen met andere bedrijven of partners zonder dat u akkoord gaat.

U kunt er dus zeker van zijn dat u degene bent die profiteert van de waarde van uw gegevens.

Beveiliging van data

We erkennen het belang van databeveiliging voor onze klanten en partners. Bedrijfsgegevens zijn een waardevol bezit, dat deel uitmaakt van uw concurrentievoordeel. Om gegevens te beveiligen, gebruiken we alleen de beste technologie. Regelmatige updates, beveiligingsaudits en beveiligingstrainingen zijn standaardprocedures voor ons. Ook zijn we aangesloten bij het Dataprotocol van Glas 4.0.

Privacy

De Europese Unie heeft strenge wetten met betrekking tot privacy. We doen er alles aan om deze voorschriften na te leven. Wil je de details weten? Lees dan ons Privacy & data statement.

Ons team

Het Blue Radix-team heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen van datagestuurde oplossingen in de tuinbouw. Ieder teamlid heeft een passie om telers over de hele wereld innovaties te brengen die hen helpt bij de groei van hun bedrijf.

Ronald Hoek
Chief Executive Officer

ronald.hoek@blue-radix.com
+31 6  55 89 20 77

Rudolf de Vetten
Chief Product Officer

rudolf.devetten@blue-radix.com
+31 6 54 30 25 88

Laurens van der Spek
Chief Operations Officer

laurens.vanderspek@blue-radix.com
+31 6 21 69 97 84