Dit is een blog van Rudolf de Vetten, Chief Product Officer bij Blue Radix.

Telers hebben veel kennis en ervaring nodig om het resultaat van de teelt op hoog niveau te houden en steeds te verbeteren. Die kennis en ervaring is nodig om ‘de plant te kunnen lezen’, maar zeker ook om de klimaatcomputer in te stellen. Om deze software te gebruiken is specifieke training nodig: Hoe stel ik mijn setpoints in? Welke invloeden heb ik daarbij nodig? Wat moet ik doen bij veranderende weersomstandigheden?

Dit is niet alleen kennisintensief, maar ook zeer tijdsintensief. Ook de beste telers geven toe dat ze ondanks alle ervaring niet alle verbanden en datapunten kunnen verwerken om hoogfrequent de benodigde aanpassingen te doen. Daarnaast biedt de software zoveel mogelijkheden dat die nooit allemaal optimaal benut kunnen worden.

De vraag is dan: is het logisch dat ervaren telers hun kostbare tijd kwijt zijn aan al deze instellingen?

Tijd voor een hele andere benadering! Autonoom telen brengt een belangrijke verandering met zich mee. Een verandering, die de kern van de dagelijkse manier van werken raakt. Telers die met autonome sturing aan de slag gaan zullen merken dat deze verandering verrassend snel gaat. In plaats van het continu aanpassen van setpoints en invloeden verschuift de tijd en de aandacht naar de teeltstrategie.

Wanneer telers in staat zijn om de teeltstrategie goed te definiëren, kunnen zij de algoritmes de uitvoering laten doen. Algoritmes zijn, beter dan de mens, in staat om continu en 24×7 enorme hoeveelheden data te verwerken en steeds het optimum te bepalen voor licht, temperatuur, luchtvochtigheid en CO2. En ze berekenen de beste setpoints om de unieke teeltstrategie van de teler te realiseren.

Dit is een grote verandering in het werk van de teler. En dat is wennen! Er moet immers vertrouwen worden opgebouwd in de algoritmes. Autonoom telen is daarom niet alleen de toepassing van nieuwe technologie, maar ook een aanpassing in de werkwijze. Gelukkig went dit sneller dan velen denken. En het is het waard, want door de focus te verleggen naar het verhogen van de kwaliteit van de teeltstrategie, ontstaat meer aandacht voor creativiteit en innovatie.

Blue Radix begeleidt telers met een teeltadviseur en een ‘Autonomous Greenhouse Manager’ intensief bij dit proces: in 6 stappen naar autonoom telen, waarbij vertrouwen het fundament is. Ben jij er klaar voor?