Zoek
Sluit dit zoekvak.

Een blog door Rudolf de Vetten, CPO van Blue Radix

“Never waste a good crisis”, zei Winston Churchill al. Hij kon het weten, want hij heeft er een flink aantal meegemaakt. Ook nu ervaren veel telers een sterk crisisgevoel: we haalden net opgelucht adem na de coronacrisis of we zitten alweer in de volgende crisis. Veel bedrijven worden hard geraakt door de extreem hoge energieprijzen, ontstaan door de oorlog in Oekraïne en de energietransitie. Wat kunnen we hiermee? Hoe reageren we?  

Het is interessant om te zien dat veel telers nu volledige andere strategieën volgen dan een jaar geleden, met een flinke energiereductie als gevolg. Wat voorheen ondenkbaar was, gebeurt toch. Minder belichten, kouder telen, alles wordt uit de kast getrokken. Tegelijk betekent dit een zoektocht naar een nieuw optimum.

Voorheen was het eenvoudig volgens veel telers: de teelt was altijd leidend. Waarmee bedoeld werd dat vooral de ontwikkeling van het gewas in de gaten werd gehouden en degene verantwoordelijk voor het energiemanagement moest zorgen dat de juiste hoeveelheid beschikbaar was op elk moment, ongeacht de energieprijzen van dat moment.

Dit is niet langer houdbaar. Niet alleen vanuit kostenoverweging, ook is dit vaak geen duurzame keuze. We moeten dus met zo min mogelijk verspilling telen: elke joule warmte, elke kilowattuur elektriciteit en elke kilo CO2 moet bijdragen aan groei. Dat vraagt om een continue afweging van teeltdata, weersdata en kosten.

Dat begint bij een gedegen teelt- en energiestrategie, maar alleen dat is niet voldoende. Uiteindelijk bepalen de beslissingen die de teler neemt elk uur van de dag wat het energiegebruik wordt.

’s Morgens een minimum buis is alleen nuttig als het daadwerkelijk vochtig is onderin het gewas. En dan is de vraag: moet elke afdeling op dezelfde manier behandeld worden? En wat is een goede buistemperatuur gezien de stand van het gewas en aankomende weer van deze dag? Telers maken hier continu afwegingen over op basis van eigen inzicht. Het is echter onmogelijk om al deze beslissingen op een optimale manier en heel frequent te maken. Daarom nemen telers vaak een veiligheidsmarge: Hoe zorg je dat je in ieder geval uit de problemen blijft? Ik ben van mening dat dit beter kan.

Blue Radix is in staat om op basis van precieze berekeningen en analyse van data het klimaat in de kas zeer exact aan te sturen. Continu, 24×7. Doordat onze algoritmes vooruit kijken, houden we nu al rekening met de weersomstandigheden die eraan komen. Hiermee sluiten we bijvoorbeeld de ramen al eerder dan wanneer de temperatuur plotseling sterk wegzakt. Maar dat doen we alleen als de windrichting in een bepaalde hoek staat en het vocht onder controle is. Op deze manier creëert Crop Controller een stabiel en anticiperend klimaat. Door alle beschikbare databronnen te combineren hebben telers de mogelijkheid veel preciezer per afdeling de optimale sturing van het klimaat te realiseren met veel minder energieverspilling als gevolg.

Vervolgens maakt de koppeling met energiemodellen het mogelijk om de teeltstrategie nauw aan te sluiten op de energiestrategie. Wat levert meer op onder de streep? Een hogere productie of een lager energieverbruik? Door kosten en opbrengsten tegen elkaar af te wegen is een ideale balans te bepalen op elk moment van de dag. Hiermee kan elke euro, die besteed wordt aan energie ook daadwerkelijk nuttig gebruikt worden.

Het continu maken van deze afwegingen en het met elkaar in verband brengen van alle data is voor een teler vrijwel niet te doen. Gelukkig valt deze crisis samen met een sterke technologische ontwikkeling binnen de glastuinbouw. Algoritmes zoals Blue Radix deze ontwikkelt, zijn in staat deze afweging continu te maken en de juiste actie uit te voeren. Telers die deze crisis aangrijpen om hun bedrijf op een nieuwe manier aan te sturen, zullen zien dat deze crisis ook weer nieuwe kansen biedt.