Artikel HortiCoop Magazine BLAD – editie 2 – juli 2023

Horticoop investeert actief in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan een duurzame toekomst van de glastuinbouwsector. Onlangs voegde de investeringscoöperatie een nieuwe onderneming toe aan het portfolio: Blue Radix. Deze marktleider in autonoom telen werkt nauw samen met telers en implementeert AI-gestuurde teelt in kassen. Steven van Nieuwenhuijzen, CEO van Horticoop, gaat in gesprek met Ronald Hoek, oprichter en CEO van Blue Radix, over wat de twee partijen elkaar en de tuinbouwsector kunnen bieden.

Steven: “Ronald, welkom bij de club! Blue Radix is een van de eerste partijen waar Horticoop als investeringscoöperatie in investeert. Daar willen we natuurlijk bij stilstaan, want met deze investering zetten we een grote stap in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in kassen. Jullie zijn al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van algoritmes die ingezet kunnen worden in de glastuinbouw. Kun je daar iets meer over vertellen?”

Ronald: “Zeker! In 2019 hebben mijn collega’s Laurens van der Spek, Rudolf de Vetten en ik Blue Radix opgericht. We waren toen al ruim zes jaar bezig met het ontwikkelen van algoritmes voor telers. Je kunt Blue Radix zien als een spin-of van AgroEnergy; een Nederlandse energieleverancier die zich volledig richt op de glastuinbouw. Bij AgroEnergy worden algoritmes ontwikkeld die geïmplementeerd worden in kassen, om telers voordeel te bieden bij hun energiemanagement. Een goede ontwikkeling, maar ik vond de focus op alleen energie te beperkt en wilde grotere impact maken voor telers door slimme software te ontwikkelen voor bredere processen in de kas, zoals het regelen van klimaat en irrigatie. In 2018 hebben Laurens, Rudolf en ik deelgenomen aan de Autonomous Greenhouse Challenge; een wedstrijd georganiseerd door de Wageningen University & Research (WUR). De uitdaging? 100 vierkante meter kas autonoom aansturen. Dat wil zeggen: de klimaat-, irrigatie-, en energieprocessen met algoritmes aansturen zonder dat een teler aan de knoppen van de klimaatcomputer draait. Dat traject hebben we succesvol doorlopen en daarmee werd het zaadje voor Blue Radix geplant. Sindsdien hebben we stapsgewijs gebouwd aan algoritmes, waarbij de teler altijd ons uitganspunt blijft. De hoofdvraag bij Blue Radix luidt dan ook: wat willen telers in hun kas bereiken en hoe kan dat met behulp van algoritmes gerealiseerd worden?”  

Steven: “Die instelling sluit naadloos aan bij de essentie van Horticoop. Als investeringscoöperatie wil Horticoop bijdragen aan een duurzame toekomst voor de glastuinbouwsector. Telers staan daarbij centraal, zij zijn de kern van de sector. Technologie kan een toegevoegde waarde bieden. We merken in gesprekken met onze leden dat daar veel behoefte aan is.”

Ronald Hoek: “Blue Radix is er om telers te helpen de maximale waarde uit hun eigen data te halen.”

Ronald: “Er is inderdaad veel behoefte aan technologische oplossingen om ervoor te zorgen dat de glastuinbouw op een duurzame manier kan blijven groeien. Om een beeld te schetsen: de gemiddelde leeftijd van telers in Europa en Noord-Amerika ligt rond de 59 jaar. Die hoge leeftijd vormt een probleem voor onze sector. De aanwas van jonge telers is gering vanwege het arbeidsintensieve karakter van het vak. Daardoor zijn er steeds minder ervaren telers en vloeit kennis weg. Dat probleem kunnen we met kunstmatige intelligentie voor een groot deel oplossen. De teler blijft aan zet, maar wordt in de uitvoering krachtig ondersteund door technologie. Wij plaatsen de algoritmes in het hart van de operatie, en zorgen ervoor dat telers hun tijd niet hoeven te besteden aan het reactief bijsturen van systemen in hun kassen. Stel, er is een mooie dag voorspeld, maar er komen tóch wolken voor de zon. Onze algoritmes passen automatisch de omstandigheden – denk aan luchtvochtigheid, belichting en irrigatie – in de kas aan, zodat de gewassen optimaal blijven groeien. Het maakt een teelt een stuk minder arbeidsintensief en zorgt er door de verzameling van data tegelijkertijd voor dat kennis niet verloren gaat.”

Steven: “Blue Radix biedt daarmee een welkome oplossing voor het toenemend tekort aan arbeidskrachten in onze sector. En daarbij, door de slimme toepassingen die dagelijkse handelingen in de kas overnemen hebben telers meer ruimte om zich op tactischer en strategischer werk te richten én kunnen ze meer hectaren overzien. Algoritmes dragen bij aan een hogere productie en lagere kosten voor telers. Op die manier kunnen er betere resultaten uit de teelt worden gehaald en kan de sector sneller leren en groeien.”

Ronald: “Dat klopt. En die groei is hard nodig om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar gezond en veilig voedsel die gepaard gaat met de groeiende wereldbevolking. Men kan die uitdagingen het hoofd bieden door kennis en ervaring zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. Kunstmatige intelligentie is daarbij een belangrijke troef.” 

Steven: “Inderdaad. In feite hebben we een belangrijke sleutel in handen voor het omgaan met het wereldvoedselprobleem, en daarnaast kunnen we de wereld een stukje mooier en gelukkiger maken met sierteelt. Ik ben er trots op dat Horticoop kan bijdragen aan deze vooruitgang in de sector. Door de investering in Blue Radix wordt er een nieuwe fase in AI-ontwikkeling mogelijk. Samen kunnen we een veelbetekenende rol spelen op het wereldtoneel van de tuinbouw. Om een samenwerking als deze aan te gaan is een lange adem nodig. Ik heb er het volste vertrouwen in dat Blue Radix de juiste partner is om kunstmatige intelligentie in de sector verder te ontwikkelen. Er worden natuurlijk veel goede ideeën op de markt gebracht. Vaak ontbreekt het echter aan executiekracht of aan distributiekracht. De propositie van Blue Radix, waarbij telers overduidelijk aan het roer blijven staan, maakt dat we als investeringscoöperatie geloven in de positieve bijdrage die jullie kunnen leveren aan onze achterban, en aan de sector als geheel.”

Ronald: “Goed om te horen! Wij zijn minstens zo enthousiast over het aandeelhouderschap van Horticoop. Blue Radix is een jong bedrijf, met grootse ambities. In 2021 hebben we Crop Controller gelanceerd, een dienst waarmee de teeltstrategie van telers zonder menselijke tussenkomst in kaart wordt gebracht en wordt geoptimaliseerd op basis van verzamelde data uit de betreffende kas. De introductie van Crop Controller ging voorspoedig en heeft ons het vertrouwen van veel telers opgeleverd. Dat sterkte ons in onze groeiambities én in onze overtuiging dat de veranderingen die wij teweeg kunnen brengen urgent zijn. We willen met onze technologie zoveel en zo snel mogelijk telers kunnen helpen. Daarvoor zochten we investeringspartijen die ons kunnen helpen opschalen. Die vonden we in Navus Ventures, een onafhankelijk privé-investeringsfonds dat onderdeel is van een family office en gelieerd is aan Lely, en in Horticoop. Het is fijn om de krachten te kunnen bundelen met partners die deze complexe markt snappen.” 

Steven: “De urgentie die jij noemt ziet Horticoop ook. Er zijn maar weinig telers die nu een hoopvol toekomstperspectief hebben als het gaat om de continuïteit van hun bedrijf. Er spelen vragen als: “Kan ik mijn kosten blijven betalen?” en “Hoe kan ik een hogere productiviteit bereiken?”. Dat geeft aan hoe groot de noodzaak is om efficiënter en slimmer te gaan telen, anders red je het simpelweg niet. Als investeringscoöperatie kijken we actief welke bedrijven passen bij de investeringsstrategie van Horticoop. Om duurzaam te zijn, en het autonoom telen betaalbaar én schaalbaar te maken, is de technologie van Blue Radix meer dan welkom. Ik denk dat er nog veel investeringen zullen volgen die gekoppeld kunnen worden aan de activiteiten van Blue Radix. Ik kijk ernaar uit die reis met jullie te maken en te zien hoe Horticoop Blue Radix kan ondersteunen. Door ons eco-systeem in te zetten, de leden te betrekken en ook door investeringen in bijvoorbeeld sensoring of robotisering.”

Ronald: “Ik kijk ook erg uit naar onze samenwerking, én natuurlijk naar de wisselwerking met jullie achterban. Want, ik kan het niet genoeg benadrukken: de teler staat centraal. Blue Radix is er om telers te helpen de maximale waarde uit hun eigen data te halen. Dat kunnen we alleen door in gesprek te blijven. En met een actieve community als die van Horticoop zit dat wel goed; dat is als het hebben van honderden ervaren raadgevers die ons – hopelijk! – willen ondersteunen bij het verder optimaliseren van onze software en het testen van nieuwe functionaliteiten. Het is altijd interessant om mensen te ontmoeten die dezelfde interesse delen. Ik verheug me er dan ook op om met de leden van Horticoop in contact te komen, via het Horticoop Community Platform of op de ledendag in het najaar. Samenwerken met Horticoop betekent immers samenwerken met het hart van de tuinbouw.”

Steven: “Deze samenwerking slaat een brug tussen kennis, ambacht, historie en een glansrijke toekomst voor de tuinbouw. Dat blauw en groen kleurt mooi bij elkaar!”