Zoek
Sluit dit zoekvak.

Digitale veiligheidsrisico’s ontwikkelen zich tegenwoordig snel, ook in de glastuinbouwsector. Misschien nog wel sneller dan nieuwe kansen die digitalisering biedt. Ook bij autonoom telen is het van essentieel belang om de privacy en veiligheid van klantdata te waarborgen. Blue Radix heeft de beveiliging en het privacybeleid daarom hoog op de agenda en van meet af aan goed opgezet en ingericht. Hierbij wordt doorgebouwd op de jarenlange ervaring van het team met onder andere robuuste energiehandelssystemen. Welke beveiligingsmaatregelen we nemen, lees je in dit artikel.

“We werken met bedrijfsgevoelige gegevens van onze klanten, dus we hebben goed nagedacht over hoe we onze beveiliging en veiligheid hebben opgezet en ingericht”, legt Laurens van der Spek, COO van Blue Radix uit. “Dit gaat veel verder dan enkel het gebruik van het Cloud platform van Microsoft Azure. Er zijn verschillende manieren waarop we ervoor zorgen dat deze gevoelige data veilig blijft, naast de uitgebreide beveiligingsmaatregelen die Azure standaard biedt:

  1. Samen met onze IT-partners kijken we uitgebreid hoe we met beveiliging en privacy omgaan voor alle oplossingen die we (door) ontwikkelen. Onze architecten, beveiligingsexperts en ontwikkelteams controleren alles: de architectuur, de verbindingen die we hebben en zelfs de manier waarop klanten en collega’s de applicaties gebruiken: “Privacy and Security by design”.
  2. Elke maand ontvangen we van onze IT-partners informatie of en waar we de beveiliging van ons hele platform kunnen verbeteren. Onze architecten en teams beoordelen deze adviezen en ondernemen direct actie waar nodig om onze beveiliging op deze onderdelen nog verder te verbeteren. Zo zijn we altijd bij met de laatste maatregelen.
  3. Ons platform wordt regelmatig getest op veiligheid. Dit betekent dat zogenaamde ‘ethical hackers’ controleren of onze diensten en applicaties veilig zijn met een oog op de ontwikkelingen op het gebied van digitale veiligheid, of dat we actie moeten ondernemen om dit te verbeteren. De meest recente Penetratie (PEN) test hebben we in maart van dit jaar nog succesvol uitgevoerd.”


“We delen nooit klantgegevens, in geen enkele vorm, tenzij de klant hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. Regelmatige updates, beveiligingsaudits en beveiligingstrainingen zijn voor ons standaardprocedures. We zijn ook aangesloten bij het Glass 4.0-dataprotocol. En natuurlijk heeft de Europese Unie strikte privacywetten (AVG). Wij stellen alles in het werk om aan al deze voorschriften ruimschoots te voldoen en hebben hiervoor een privacy- en data statement opgesteld die op onze website staat.”