De glastuinbouw heeft wereldwijd met veel uitdagingen te maken. Denk aan de klimaatverandering, de groeiende wereldbevolking en de behoefte aan gezond en veilig voedsel. Hoe gaan we in 2050, 8 miljard mensen voeden met dezelfde grondstoffen? “Kassen kunnen een grote bijdrage leveren aan deze uitdagingen”, zegt Pablo Ricaud, mede-eigenaar en President van Rising Farms in Mexico. Rising Farms wil bijdragen aan deze oplossingen en streeft ernaar de grootste van het land te worden. Om snel op te kunnen schalen starten ze op hun nieuwe locatie ‘Rising Park 1’ met autonoom telen samen met  Nederlandse AI-tech specialist Blue Radix. Die locatie heeft 47 hectare aan hightech kassen zodra alle fases zijn afgerond.

De ambitie van Rising Farms om snel te groeien in Mexico komt voort uit hun overtuiging dat kassen kunnen bijdragen aan een efficiënte manier van gezonde en veilige voedselproductie. En dat de technologie moet passen bij de specifieke omstandigheden waarin de kassen worden gebouwd. “We zien te vaak dat kassen in Mexico worden gebouwd met alle beschikbare technologie, maar dat al deze technologie niet altijd nodig is. Zo wordt er te weinig rekening gehouden met onze geografische omstandigheden. Geografische omstandigheden zijn uiterst belangrijk, want dat is overal anders. In Mexico hebben we veel licht. In ons geval is dat niet het grootste probleem. Optimaal waterbeheer wordt echter crucialer dan ooit, met de steeds vaker voorkomende droogtes en verlies van bodemkwaliteit, moeten we behouden wat we hebben!”

Mens in combinatie met AI is de oplossing
“We kwamen tot de conclusie dat, zelfs met de grootste investeringen, traditionele kastechnologie niet op zichzelf functioneert en geen garantie biedt voor een succesvolle operatie”, zegt Pablo. “Hoewel goede hardware enorm belangrijk is, werkt het simpelweg niet zonder een excellente uitvoering van de dagelijkse operatie, en dat moet de prioriteit zijn”. De combinatie van menselijke kennis om de kas te sturen en AI-gedreven technologie, is dé oplossing in mijn ogen. Dat is de manier om de huidige hindernissen op te lossen en om als bedrijf aanzienlijk op te schalen.

De noodzaak van slimme teeltbeslissingen staat voorop, en het is ook het grootste risico in de sector. Heb je een goede teler? Dan heb je hoogstwaarschijnlijk een goede oogst, heb je een slechte? Dan heb je waarschijnlijk een probleem. Geen dag ter wereld is hetzelfde, dus hoe je dagelijks slimme irrigatiesystemen, plantvoeding, vochtigheid, temperatuur en ventilatie kunt aanpassen, lijkt bijna een vorm van kunst. Maar als je ernaar kijkt, zijn dat bijna 100% datagedreven beslissingen. Het probleem was – tot nu toe – dat we nooit hebben geleerd om die gegevens te benutten en te automatiseren, zodat ze werken zoals een slimme teler zou doen. Ik kan geen belangrijker fundament bedenken om de industrie te verbeteren dan dit, en dat is waarom we gaan samenwerken met Blue Radix – die de code van autonoom telen aan het kraken is.

Opschalen bedrijfsvoering met autonoom telen
“We zijn blij dat we op de nieuwste locatie van Rising Farms van start kunnen gaan met Crop Controller, onze AI-gedreven oplossing voor autonoom telen”, aldus Ronald Hoek, CEO Blue Radix. “We zijn trots dat we onderdeel zijn van de grote ambitie van Rising Farms en dat we kunnen bijdragen aan het succes van het bedrijf. Crop Controller is gebouwd om de bedrijfsvoering in kassen schaalbaar te maken en minder afhankelijk van menselijke inmenging in de dagelijkse operatie. Het aantal ervaren en vakbekwame telers is schaars en neemt nog verder af door het ouder worden van deze ervaren telers. Automatisering is dus noodzakelijk om de telers minder te belasten met de dagelijkse processen op het gebied van klimaatbeheer, irrigatie en energie. Kunstmatige intelligentie is hier uitstekend toe in staat. Met Crop Controller is Rising Farms klaar om als bedrijf flink te groeien.

Waar de visie van Rising Farms en Blue Radix nog verder op één lijn ligt, is de slimme combinatie van technologie en menselijke creativiteit. AI kan een zeer krachtig hulpmiddel zijn bij het uitvoeren van dagelijkse processen in de glastuinbouw, waar ook ter wereld. Algoritmes kunnen de strategie van de teler realiseren door het hoogfrequent verwerken van enorme hoeveelheden data en het continu richting geven aan de installaties, 24 uur per dag. Wij geloven ook in de combinatie van AI met menselijke ondersteuning. Daarom combineren we onze AI-oplossing, Crop Controller, met de ondersteuning van een Autonomous Greenhouse Manager die de teler op weg helpt met autonoom telen, de situatie in de kas in de gaten houdt en er is om ideeën en verbeteringen met de teler te bespreken.” Zoals Pablo verklaarde: “Menselijke kennis om de kas te sturen in combinatie met AI-gedreven technologie is de oplossing.”

Over Rising Farms
Rising Farms is een high-tech glastuinbouwbedrijf dat gebruik maakt van de nieuwste technologie en eigen teelttechnieken om kwaliteitsgroenten te telen in een gecontroleerde omgeving. De duurzame kassen van Rising Farms maken gebruik van automatisering en klimaatefficiënte voorspellingen, waardoor slechts 10% van het waterverbruik van oorspronkelijke kassen wordt gebruikt, terwijl de opbrengst 20x hoger is. De missie van Rising Farms is ook om een zo laag mogelijke CO2-voetafdruk te realiseren en tegelijkertijd de werknemers en de omgeving waarin we actief zijn, te ontwikkelen door middel van vaardigheidstrainingen en de kwaliteit van leven verder te verbeteren.