Josephine van Eggelen, Specialist Production Development bij Rijk Zwaan

Rijk Zwaan heeft, samen met Blue Radix, het initiatief genomen voor een unieke productievergelijking met autonoom telen. De toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in het zaadproductieproces van Rijk Zwaan heeft veel voordelen. Door de vergelijking in 2 afdelingen ontstaat een mooie kans om aan te tonen wat de waarde is van autonoom telen in een productiesituatie.

Simon Molenaar, Manager Productie & Supply: “Rijk Zwaan is continu op zoek naar nieuwe innovaties en technologieën, die een positieve bijdrage kunnen leveren aan het productieproces van zaad. Autonoom telen kan op verscheidene vlakken waarde toevoegen in ons productieproces. Voorspelbaarheid van de productie en dan met name de kwaliteit en hoeveelheid, is van groot belang voor onze bedrijfsvoering. Ook kan de centrale teeltbegeleiding efficiënter worden uitgevoerd doordat er meer overzicht ontstaat.”

Blue Radix biedt met Crop Controller een AI-gedreven oplossing voor de dagelijkse sturing van het klimaat, zonder tussenkomst van de teler. Crop Controller werkt autonoom met de teeltstrategie van de teler als startpunt. Jan Hanemaaijer, teeltadviseur van Blue Radix en intensief betrokken in het project, vertelt: “De vergelijking is uitgevoerd op de productielocatie van MR Seeds in Bleiswijk. Hier worden voor Rijk Zwaan zaden gekweekt. Voor dit doel is in de 2e helft van 2021 in twee afdelingen tegelijkertijd een teelt gestart voor komkommerzaadproductie. Het klimaat in de ene afdeling werd volledig autonoom gestuurd door Crop Controller, een vergelijkbare afdeling draaide op traditionele wijze.

Wekelijks hebben teler Maikel van den Berg van MR Seeds en de teeltbegeleider vanuit Rijk Zwaan, Wim Groenewegen, de teelt- en klimaatstrategie besproken. Waar nodig werd deze strategie aangepast. Crop Controller zorgde vervolgens in de betreffende afdeling voor de realisatie van deze strategie door continu alle beschikbare data te verwerken en te optimaliseren.” Maikel vult aan: “Crop Controller kijkt steeds 2 dagen vooruit en stuurt het klimaat met 5-minuten waarden bij, zodat mijn teeltstrategie wordt gerealiseerd. Dit gebeurt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, onder iedere weersomstandigheid. Ik heb in de autonome afdeling de klimaatsturing overgelaten aan Crop Controller. En Blue Radix monitort de activiteiten van Crop Controller op afstand. Eén van de dingen die me opgevallen is, is dat de regeling in de autonome afdeling veel rustiger was dan in de ‘handmatig’ aangestuurde afdeling. De autonome aansturing is mooi in lijn met mijn prognoses, het geeft me rust en zo kan ik het stuur ook echt loslaten.”

Jan Hanemaaijer: “Onze modellen in Crop Controller ’trainen’ met de historische data en alle teeltdata van de kas. Crop Controller houdt rekening met de meest recente weersvoorspellingen. In de klimaatcomputer stuurt Crop Controller alle stook- en ventilatie-instellingen aan. Dit zijn de setpoints voor zowel stook- als ventilatietemperatuur, maar ook de setpoints voor onder andere de bandbreedte van het verwarmingsnet en de raaminstallaties, de minima en maxima. Crop Controller geeft aan welke setpoints, inclusief (weers-)invloeden op deze setpoints, gebruikt zullen worden om de installaties aan te sturen. Dit is ook een sterk samenspel met de klimaatcomputer.

Maikel benadrukt: “Goede connecties met klimaatcomputers zijn uiteraard een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle operatie. Daarom zijn we erg blij met de samenwerking tussen Blue Radix en Priva. Door de open platform strategie van Priva ontstaan nieuwe mogelijkheden en wordt innovatie op een robuuste manier ontsloten voor telers.

Wekelijks wordt de klimaatstrategie beoordeeld en indien nodig aangepast. Zo houden we vinger aan de pols houden en weten we zeker dat we de juiste strategie uitvoeren”, licht Maikel verder toe. “Crop Controller optimaliseert en voert onze strategie uit, maar bepaalt (nog) niet wat deze moet zijn. Wij blijven uiteraard altijd verantwoordelijk voor het bepalen van de richting van hoe het gewas moet worden bijgestuurd. De ene keer zal er meer op groei gestuurd worden bijvoorbeeld door een hogere etmaaltemperatuur aan te houden en de andere keer ligt de nadruk op vruchtzetting en streven we naar bijvoorbeeld een groter dag-nacht verschil in temperatuur.”

“De strategie van de teler wordt zo nauwkeurig mogelijk uitgevoerd en ons team binnen Blue Radix monitort of de setpoints die Crop Controller voorspelt en aanstuurt ook binnen de kaders van de teler vallen,” vertelt Jan. Mochten er grote of onverwachte afwijkingen hierin zijn, dan neemt onze Autonomous Greenhouse Manager contact op met de teler. Ook bij storingen van technische aard neemt Blue Radix contact op, zodat de teler ook hier geen omkijken naar heeft.”

Josephine van Eggelen (zie foto), Specialist Production Development bij Rijk Zwaan, sluit af: “De teeltstrategie van de teler is goed uitgevoerd door het AI-systeem van Blue Radix. Hiermee is voor ons aangetoond dat autonoom telen de waarde kan leveren, die we als Rijk Zwaan zoeken. Dit is een belangrijke stap om onze doelen en ambities te verwezenlijken. Daarom hebben we ook besloten om vol vertrouwen de samenwerking met Blue Radix te vervolgen en uit te breiden naar meer afdelingen. Daarmee werken we toe naar een volledige sturing van onze productieprocessen met AI voor al onze productielocaties.”