Introductiefilmpje Blue Radix, gemaakt door Tuinbouw Ondernemersprijs

Interview door Tuinbouw Ondernemersprijs
Er zijn steeds minder teeltspecialisten en er is steeds meer vraag naar gezond en duurzaam geproduceerd voedsel. Blue Radix is een AI-tech bedrijf dat precies op dat snijvlak opereert met haar dienst Crop Controller. ‘Algoritmes zijn waardevol, omdat ze enorm veel denkwerk en acties kunnen automatiseren’, aldus Ronald Hoek, directeur van Blue Radix. Daarmee biedt Artificial Intelligence (AI) een oplossing om telers werk uit handen te nemen, teeltkennis digitaal op te schalen en de teler te helpen de meest duurzame en rendabele teeltstrategie autonoom te realiseren.

In 2013 begon een deel van het team van AgroEnergy met algoritmes te werken om een deel van het energiemanagement bij telers uit handen te kunnen nemen. ‘Na een spannende aanloop werd dit heel succesvol, maar algoritmes kunnen veel meer waarde toevoegen voor de tuinbouwsector dan alleen op het gebied van energie’’, vertelt Ronald. ‘De Autonomous Greenhouse Challenge waaraan we samen met Delphy meededen bracht het in een stroomversnelling. We zagen daar de toegevoegde waarde van de combinatie van kennis op gebied van teelt, AI en energie. Op basis daarvan heb ik samen met mijn collega’s Rudolf de Vetten en Laurens van der Spek Blue Radix opgericht, en zijn we de markt opgegaan met Crop Controller en gaan opschalen.’

Het introduceren van revolutionaire technologie in een gevestigde sector is altijd een uitdaging. ‘Elke teler heeft zijn eigen teeltstrategie, dus ons uitgangspunt is wat de teler wil bereiken’, legt Ronald uit. ‘Dat gebruiken we als input en startpunt voor Crop Controller. De output is het resultaat van zestien factoren, die we elk kwartier opnieuw doorrekenen om het optimale klimaat te berekenen en te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan weersvoorspellingen, de status van het gewas en de uitgangspunten van de strategie van de teler. Het AI-systeem stelt de teler in staat om op basis van zijn strategie in de toekomst te kijken. Dat geeft rust en daardoor creëer je veel meer balans in het klimaatprofiel, heb je lagere ziektedruk en een betere vochtbalans voor het gewas.’

Op dit moment ligt de focus van Blue Radix op autonoom klimaatmanagement voor komkommer, tomaat en paprika. ‘In de zeer nabije toekomst omvat het ook irrigatie en optimaliseren we ook direct de energiekosten’, gaat Ronald verder. ‘De kas wordt steeds meer een datagedreven ecosysteem op basis van de strategie van de teler. Dat is de toekomst van de tuinbouw. De teler wordt door AI vrijgemaakt van het operationele werk en kan meer hectares managen en zich meer toeleggen op het strategische aspect. De teler heeft meer tijd over om zich bezig te houden met opschaling, innovatie en verbeteringen in de teeltstrategie en andere operationele processen.’

Door toepassingen, zoals die van Blue Radix, wordt de glastuinbouw steeds aantrekkelijker voor jong talent. ‘Wij zijn bewust niet in het tuinbouwgebied gaan zitten, maar in de Van Nelle fabriek in Rotterdam’, verklaart Ronald. ‘Omdat we werken op het snijvlak van voedselproductie, duurzaamheid en technologie is dit een inspirerende plek voor jonge programmeurs en data scientists. Inmiddels hebben we een zeer divers team van twintig mensen, die van over heel de wereld komen. En om de brug te vormen tussen deze digitale ontwikkeling en de teler hebben we Autonomous Greenhouse Managers, die de telers begeleiden als ze onze technologie aanschaffen, zodat het allemaal rustig en gecontroleerd kan landen. Het is AI met een menselijke factor in alle opzichten, van ontwikkeling tot implementatie en ondersteuning.’

De kas wordt steeds meer autonoom door technologieën waarmee Blue Radix op de markt komt, maar ook de teler wordt daardoor autonomer. ‘Wij geloven in een ecosysteem in de kas waarbij de teler bepaalt wat digitaal verbonden moet zijn’, besluit Ronald. ‘De teler wil zelf oplossingen kiezen en een strategie bepalen. Wij zorgen dat hij daarvoor in real time de meest nauwkeurige informatie heeft. AI en datagedreven tuinbouw is de toekomst van duurzame voedselproductie. Telers zijn trots op hun teelt, wij zorgen – samen met onze partners – dat ze optimaal gebruik kunnen maken van alle data in de kas, zodat ze in combinatie met onze algoritmes nog meer vanuit hun visie kunnen telen.’