Groenten en Fruit Magazine en op GFactueel.nl heeft half januari een interview met Ronald Hoek over onder andere de intrede van AI in de glastuinbouw gepubliceerd. “Zonder digitalisering wordt de glastuinbouw in haar groei geremd. Digitalisering en de beschikbaarheid van data creëren mogelijkheden om de bedrijfsresultaten op allerlei terreinen steeds verder te optimaliseren. Als glastuinbouwbedrijf word je steeds slimmer. We staan pas aan het begin van wat allemaal mogelijk is met data en digitalisering”, aldus Ronald.

Samenvatting artikel (3 pagina’s)
In het interview vertelt Ronald dat intelligente software steeds meer zijn intrede in de glastuinbouw doet. Zoals bij autonoom telen, waarbij de unieke teeltstrategie van de teler volledig geautomatiseerd en autonoom wordt gerealiseerd. Het biedt telers een digitaal brein voor hun kas.

Over vijf of tien jaar zijn systemen nog slimmer en steeds minder afhankelijk van menselijke input, omdat ze zelf steeds meer kunnen optimaliseren. Door robotisering zijn in de nabije toekomst ook gewashandelingen en geavanceerde metingen uit te voeren. Camera’s en algoritmes gaan de stand van het gewas beoordelen. We staan pas aan het begin van wat allemaal mogelijk is met data en digitalisering.”

Wat is de rol van de teler bij autonoom telen?
“De teler blijft bij deze digitalisering belangrijk maar is minder operationeel en meer strategisch bezig. Een teler hoeft niet meer zes keer per dag achter zijn klimaatcomputer te zitten om dingen bij te stellen. AI gaat alle operationele werkzaamheden uitvoeren, zoals de teler dat wil. Het effect daarvan is dat de resultaten in termen van kwaliteit en productie ook beter zullen worden.

De teler bepaalt de teeltstrategie en Crop Controller realiseert dit door continu richting te geven aan de installaties via de klimaatcomputer, 24 uur per dag. Crop Controller wordt steeds slimmer en kan veel meer data verwerken dan een mens. Als er een probleem wordt geconstateerd, bijvoorbeeld door een afwijkende plantontwikkeling of weersverwachting, berekent ons systeem een andere route om toch weer op het juiste punt uit te komen.”

AI in combinatie met menselijke ondersteuning
“Wij geloven in de combinatie van AI met menselijke ondersteuning. Daarom combineren we Crop Controller, met de ondersteuning van een Autonomous Greenhouse Manager. De Autonomous Greenhouse Manager helpt de teler op weg met autonoom telen, houdt de situatie in de kas in de gaten en er is om ideeën en verbeteringen met de teler te bespreken. Hij begrijpt de situatie op de locatie. Zo kan de teler echt het stuur loslaten”, aldus Ronald.

Waarom starten telers met autonoom telen?
Ronald vertelt meer over de redenen waarom glastuinbouwbedrijven kiezen voor autonoom telen. Uitbreidingsplannen, het bedrijfsresultaat willen verbeteren en de afhankelijkheid verlagen van de aanwezigheid van kennis van telers, zijn de meest genoemde argumenten. Ook vertelt hij in welke landen Blue Radix actief is en hoe hij de toekomst van Blue Radix ziet.

Lees het hele artikel op Groenten en Fruit
Heb je een inlog voor de website van GF Actueel? Dan kun je hieronder het hele artikel lezen.

https://www.gfactueel.nl/Home/Achtergrond/2022/1/Ronald-Hoek-AI-maakt-glastuinbouwbedrijf-slimmer-842275E/

Tekst en fotografie: Harry Stijger