Demo autonoom telen

Ook een 1-op-1 demo over autonoom telen volgen?

Online demo voor telers 
Autonoom telen in de praktijk

Blue Radix optimaliseert en stuurt het klimaat in kassen, volledig autonoom en altijd met de teeltstrategie van de teler als het startpunt. Geen test-omgeving, maar volwaardige productiekassen van vooraanstaande telers. Wilt u meer weten over de voordelen voor uw kas? Meld u aan voor een online demo.

Onze online demo’s zijn bedoeld voor telers en/of glastuinbouwondernemers. We kunnen 1 op 1 sessies organiseren of sessies voor grotere groepen.

5 redenen om u aan te melden:

Recente awards Crop Controller

Voordelen Crop Controller
Zonder nieuwe hardware of grote investeringen kunt u:

  • Tot 4 keer meer hectares per teler aansturen
  • Tot 10% meer operationele winst behalen met 5% minder grondstoffen
  • Uw teeltkennis borgen

Plus u krijgt ondersteuning van een Autonomous Greenhouse Manager!

  • (*) Verplicht