Click here to read the English article

Robert van der Lans

Robert, kun je omschrijven wat jij verstaat onder autonoom telen met behulp van algoritmes?
“Ik heb natuurlijk niet zo opgelet op school toen dit onderwerp aan bod was, maar volgens mij zijn algoritmes een soort beslisstructuren waarlangs mensen beslissingen nemen over tal van kwesties. Door deze beslisstructuren in een software programma vast te leggen en door een zo groot mogelijk verzameling van mensen te laten bevestigen, krijg je een betrouwbaar algoritme om allerlei zaken aan te sturen die dan voorheen door mensen zelf werden gedaan. Onlangs las ik het boek ‘Homo Deus’ van Yuval Harari en hij stelde al dat de mens eigenlijk zelf een algoritme is.”

Wat zijn de voordelen van werken met algoritmes in jouw ogen?
“Bij de vorige vraag stelden we al dat de mens zelf een algoritme is, maar als we dus de beslissingen ten aanzien van een bepaalde kwestie door een grote verzameling van mensen laten maken en die in software programmeren en door dataverzameling laten we dit verder groeien maar ook voortschrijdend inzicht wordt er aan toegevoegd, dan kun je beslissingen door software laten nemen. Doordat chips tegenwoordig zoveel sneller en zo veel meer kwesties tegelijk kunnen uitrekenen worden minder fouten gemaakt (het algoritme in de computer vergeet niet) en kunnen meer zaken tegelijk worden overzien. Dit leidt in mijn ogen tot een meer verfijnde optimalisatie van inzet van kapitaalgoederen zoals machines maar ook hightech tuinbouwcomplexen.”

Hoe zie je de toepassing rondom jullie bedrijf en producten?
“Ik verwacht dat we dergelijke geautomatiseerde zelflerende algoritmes voor energiemanagement en teeltmanagement meer en meer gaan meenemen in het ontwerp en realisatie van onze projecten. Projecten worden steeds grootschaliger, daarmee gepaard worden de financiële risico’s groter en de controle over klimaat en energie moeilijker te overzien door een mens. Algoritmes zijn dan een uitstekend hulpmiddel voor het verkrijgen van meer controle en een soort vangnet om onnodige fouten te voorkomen.

Waar en hoe denk je dat autonoom telen toegepast gaat worden in de tuinbouw? Wat moet er nog ontwikkeld worden?
“Eerlijk gezegd denk ik dat het heel snel gemeengoed gaat worden, zodra kwekers en investeerders het gemak ervaren hebben. We zitten nu nog in de fase van experimenteren naar first movers. Het gaat in mijn ogen niet lang meer duren voor de kritieke massa wordt bereikt.

Als ik het zo een beetje van de zijlijn volg, is het verder voeden van het algoritme met zo veel mogelijk data de belangrijkste voorwaarde om een betrouwbaar geautomatiseerd algoritme te krijgen.”

Wat is jouw advies aan tuinders en investeerders die mogelijk nog twijfelen over telen met algoritmes?
In mijn ogen moet elke kweker hier mee beginnen om ervaring op te doen. Als de kweker zelf nog altijd kan ingrijpen op de traditionele wijze, dan zie ik niet in waarom hij of zij nog zou moeten twijfelen.

Welke tips kun je Blue Radix geven om algoritmes verder te ontwikkelen?
“Ik denk dat het belangrijk is om de beslissingen die het algoritme neemt altijd te ontwerpen vanuit het primaire proces waarvoor het is opgezet.

In het geval van energiemanagement is dat natuurlijk zo voordelig mogelijk inkopen en verkopen van elektriciteit en gas.

In het geval van teeltmanagement is dat in mijn ogen het optimaliseren van het fotosyntheseproces. Omdat die optimalisatie voor elk gewas toch weer net een beetje anders is, zal de teeltmanager hierin voorlopig nog wel een belangrijke rol blijven vervullen.

Ik denk dat een ‘open mind’ houden, dat dat wel het belangrijkste is…. En altijd afvragen of dat wat je stelt wel echt juist is.”