PERSBERICHT
Woensdag, 19 mei 2021, Rotterdam, Nederland en Vancouver, Canada

Blue Radix, een onafhankelijke Nederlandse AI-tech specialist voor de internationale glastuinbouw, en Ecoation Innovative Solutions Inc. (ecoation), een Canadese ontwikkelaar van oplossingen voor het geautomatiseerd managen van processen in de kas en het monitoren van gewassen, hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend.

De samenwerking is gericht op het vinden van nieuwe manieren om de besluitvorming en de uitvoering in de kas verder te automatiseren met ‘vision technologie’ en algoritmes. ecoation en Blue Radix gebruiken de data die verzameld wordt door ecoation’s OKO en platform om de impact van de algoritmes van Blue Radix voor autonoom telen te vergroten. Door het combineren van datasets, algoritmes en analyses zijn de bedrijven in staat om nieuwe inzichten en toepassingen te creëren die telers wereldwijd helpen bij het verbeteren van hun teeltstrategie, kwaliteit en opbrengst. 

Blue Radix en ecoation kijken uit naar een lange termijn samenwerking waarbij zij meerdere innovatiemogelijkheden onderzoeken die ontstaan wanneer je ecoation’s OKO en platform combineert met Blue Radix’ Crop Controller. Samenwerking op het gebied van data en algoritmes heeft het potentieel om waarde te creëren op vele gebieden, waaronder het optimaliseren van de teeltstrategie, autonome sturing, IPM en het begrip van de klimaatverdeling in de kas.

’s Werelds 1e Autonome Find & Fix-Oplossing
Het eerste project waar het duo aan werkt is het verbeteren van autonoom telen met visualisatie van gewasgegevens. ecoation’s OKO verzamelt sensordata en informatie over klimaat, IPM en gewaswerkzaamheden in elke rij met een zeer hoge nauwkeurigheid. Deze inzichten dragen in hoge mate bij aan een volledig en nauwkeurig beeld van de status van het gewas. Het brede scala aan datapunten, waaronder het aantal vruchten, de kleuring van de vruchten en de stengeldichtheid, wordt gecombineerd met de slimme sturingsalgoritmes van Blue Radix’ Crop Controller. Crop Controller zal actief, continu en autonoom de kasomstandigheden sturen met de teeltstrategie van de teler als uitgangspunt en de optimale status van het gewas als doel. Door bijvoorbeeld de plantbelasting te optimaliseren, wordt stress bij de planten verminderd en worden zwakke planten, die kwetsbaar zijn voor ziekten en plagen, vermeden. Op deze manier vinden ecoation en Blue Radix onvolkomenheden en herstellen ze (Find & Fix) voordat ze de opbrengst of kwaliteit van het gewas negatief beïnvloeden.

Telers Ondersteunen
“Samenwerken met Blue Radix betekent effectiever pionieren in de toekomst van de glastuinbouw in een tempo dat moeilijk te bereiken zou zijn als we afzonderlijk zouden doorgaan,” deelt ecoation CEO Dr. Saber Miresmailli. “Beide teams streven hetzelfde doel na: telers ondersteunen bij het nemen van de best mogelijke beslissingen. Samenwerken betekent het ontsluiten van nieuwe manieren om het meeste uit de data te halen en betere inzichten te bieden aan onze klanten die hun beslissingen onderbouwen.”

“Ecoation biedt belangrijke oplossingen en componenten voor een volledig autonome kas. Optimalisatie en sturing met algoritmes is afhankelijk van hoge data kwaliteit en een robuuste teeltstrategie. ‘Vision technologie’ en verbeterde analyses van ecoation creëren deze data en zorgen voor de benodigde input om de realisatie van de teeltstrategie van de teler nog verder te verbeteren”, benadrukt Blue Radix CEO Ronald Hoek. “Wij streven naar open samenwerkingen en partnerschappen. Telers moeten altijd vrij kunnen kiezen wat ze met hun data willen doen en kunnen profiteren van de beste combinatie van diensten & producten voor hun kas.”

ecoation en Blue Radix  werken alleen met data van klanten die volledige toestemming geven. Transparantie en databeveiliging staan voorop. Deze samenwerking richt zich op telers die hun operatie in de kas willen optimaliseren met autonome processen en geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan de toekomst van de glastuinbouw.

Over Blue Radix
Blue Radix is een onafhankelijke Nederlandse AI-tech specialist voor de internationale glastuinbouw. Blue Radix voegt kunstmatige intelligentie toe aan de dagelijkse beslissingen en handelingen in de kas. Kassen bieden een efficiënte manier om op een duurzame manier voedsel en bloemen te produceren. Maar het aantal geschoolde mensen met kennis van het telen van gewassen in kassen neemt elk jaar af. Dit heeft directe en negatieve gevolgen voor opbrengst, kosten, continuïteit en productkwaliteit. Blue Radix biedt oplossingen voor deze uitdagingen: slimme algoritmes die klimaat, irrigatie en energie optimaliseren en sturen, ondersteund door off-site Autonomous Greenhouse Managers. Blue Radix biedt telers een digitaal brein voor hun kas. Meer informatie op blue-radix.com. Blue Radix is ook actief op LinkedIn, Twitter, en Instagram.

Over ecoation
ecoation is een bekroond, op telers gericht platform dat menselijke kennis en ervaring combineert met de precisie van machines en automatisering om het operationeel inzicht te vergroten, telers te helpen en hun beslissingen te verbeteren. ecoation is commercieel actief sinds september 2019 en haar producten zijn te vinden in kassen in de Verenigde Staten, Canada, Mexico en Europa. Met een ervaren team van 60+ telers, wetenschappers, ingenieurs en bedrijfskundigen van over de hele wereld, is ecoation gepassioneerd over het mogelijk maken van een schonere toekomst en het ondersteunen van telers bij het maken van de best mogelijke beslissingen. Bij ecoation zijn we op een missie om de mogelijkheden van telers verder te versterken, omdat we geloven dat we op die manier samen winnen. Meer informatie op ecoation.com. ecoation is ook actief op LinkedIn, Twitter, and Instagram.

Voor vragen van de media, graag contact op te nemen met:

Blue Radix
Marijke van Rongen
Manager Global Marketing & Communications
marijke.vanrongen@blue-radix.com
+31 6 53 43 38 39

ecoation
Marketing and Media Contact
Cameron Lust
cameron.lust@ecoation.com