Dit is een blog van Rudolf de Vetten, Chief Product Officer bij Blue Radix.

Wie de Netflix documentaire ‘The Social Dilemma’ heeft gekeken, herkent vast de vraag die bij je blijft hangen na afloop: wie beslist eigenlijk echt over mijn leven?

De documentaire toont op een indringende manier hoe de algoritmes van Facebook en andere social media ontworpen zijn om je aandacht continu vast te houden en je ongemerkt beslissingen laat nemen. Dit gebeurt op zo’n subtiele manier dat je hier moeilijk weerstand aan kunt bieden en je ongemerkt keuzes maakt die je zonder zo’n algoritme nooit zou maken.

Algoritmes bepalen steeds meer ons dagelijks leven: Ze geven richting aan je muziekkeuze, interesses, de vacatures die je te zien krijgt en wat je ’s avonds voor eten bestelt. Heel gemakkelijk allemaal, maar is dit ook wenselijk? Voordat je het weet zijn cruciale keuzes al voor je gemaakt voordat je het zelf doorhebt.

Blue Radix ontwikkelt algoritmes om telers te ondersteunen. Nog sterker: algoritmes ontwikkelen is de kern van wat we doen. Hoe gaan wij hiermee om? Waarom is het een goed idee om hiermee aan de slag te gaan? Voordat je het weet heeft een algoritme al je beslissingen als teler overgenomen, of nog erger: jouw baan, hoor ik je denken. Niets is minder waar!

Telen is een vak. Een vak dat over generaties heen is opgebouwd, waar veel kennis in zit. Die kennis zit niet alleen in data verpakt. Telen is continu de complexe afweging maken tussen de ontwikkeling van de plant, het creëren van het juiste klimaat, scherp op de kosten letten maar ook de wensen van de afnemer in de gaten houden. Wie telen reduceert tot het analyseren van datasets, mist de kern van het ambacht dat het telen van een gewas is.

En daar zit de kern: algoritmes kunnen bepaalde zaken heel goed, als teler word je krachtiger wanneer je er slim gebruik van maakt. Tegelijk moet je ook weten wat de beperkingen zijn en moet een algoritme je helpen in het maken van je eigen keuzes.

Om een algoritme te ontwikkelen dat echt intelligent is, maar ook aansluit bij de praktijk van het complexe vak van de teler, zijn twee dingen nodig: diepgaande technologiekennis en een gezonde connectie met de glastuinbouw. Binnen Blue Radix combineren we dit. Ons doel is om de telers die er zijn succesvoller te maken en hen te ondersteunen in wat zij het beste kunnen: een mooi product telen met de zekerheid dat alle omstandigheden voor de plant optimaal zijn. Dat betekent goed luisteren naar veel verschillende telers: de high-end teler met tientallen jaren ervaring tot en met de beginnende teler die soms bang is om fouten te maken.

Als Blue Radix zijn we ons erg bewust van de kansen van technologie maar ook de risico’s. Daarom is ons uitgangspunt steeds geweest om de strategie van de teler als uitgangspunt te nemen.

Dat resulteert in een oplossing waarmee je zelf bepaalt wat belangrijk is, waarin je duidelijk de uitkomsten van elke rekenstap ziet en waarin je altijd kunt terugkijken hoe goed de uitkomsten zijn. Zonder dat je telkens repeterende handelingen hoeft uit te voeren en het risico loopt eerder gemaakte fouten te herhalen.

Dat betekent dus wel dat je nog steeds moet nadenken over je strategie en hierin keuzes moet maken. Desgewenst helpen we je daar ook bij, maar wel door een mens. Want: jij beslist!