Click on this link to read the English version of this blog

Durf je de dansvloer op te gaan en zo ja, wie leidt er?

Je bent teler en weet alles van je teelt, klimaatsturing en ziektebestrijding. En dan verschijnen ineens algoritmes op het toneel. Een algoritme is eigenlijk niets meer dan een wiskundige machine die bestaat uit verschillende rekenmethodes om een bepaald doel te bereiken. Toch wordt van deze algoritmes beweerd dat ze jouw werk ook kunnen doen en wellicht zelfs beter. Wat doe je? Je verzetten? Of dansen?

Telen is een vakgebied waar jaren opleiding, training en vooral ervaring aan ten grondslag ligt. Veel kennis wordt door generaties heen doorgegeven en een groot deel van de telers groeit op in de kas. Waar we vroeger dachten dat teeltkennis onmogelijk in computer software te vangen is, zien we nu steeds meer bewijzen dat dit toch kan.

Er is weinig discussie dat ook in de tuinbouw nieuwe technologieën hun intrede moeten doen omdat ze de sector verder brengen. Dat is al tientallen jaren gaande. Wat maken recente technologische ontwikkelingen dan anders? Ik merk dat vooral de term kunstmatige intelligentie triggert en spannend gevonden wordt. Velen hebben een idee wat het zou moeten zijn, maar dit beeld vliegt alle kanten op.

Ik vind de uitleg van Oracle treffend: “Simpel gezegd heeft kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) betrekking op systemen of machines die onze eigen intelligentie nabootsen om taken uit te voeren en die zichzelf tijdens dat proces kunnen verbeteren op basis van de vergaarde informatie.”

Als je dit ver door zou trekken dan komt er logischerwijs een punt dat de machine sneller leert, denkt en handelt dan dat een mens zou kunnen. Dat heeft veel positieve kanten en natuurlijk, het kan ook tot spanning leiden. Daarom voelt dit een beetje als een dans. Je moet samen opgaan, elkaar aanvoelen, maar de vraag is dan: durf je de dansvloer op te gaan en zo ja, wie leidt er?  

Bij Blue Radix hebben we daar een uitgesproken mening over. Algoritmes moeten ons verder helpen door werk uit handen te nemen. Niet alleen routinematig handwerk, maar juist ook repeterend denkwerk. Zoals processen in de dagelijkse operatie in de kas. Klimaatmanagement, irrigatie en energiemanagement. Wel altijd in een slim samenspel met de mens. De mens voegt bovenal creativiteit toe. Nieuwe teeltstrategieën, innovaties en ideeën voor continue verbeteringen van de processen. Met deze creativiteit wordt het geheel steeds beter, waarbij algoritmes helpen om dit geautomatiseerd in de praktijk te realiseren. Prachtig toch? Een mooie dans, waarbij de mens leidend is door na te denken over volgende stappen. Het algoritme volgt in dit samenspel en zorgt voor de realisatie. Dat maakt het compleet en worden beide krachten maximaal benut.

Ik ben ervan overtuigd dat dit een logisch onderdeel wordt in onze sector. Wilt u een keer op dansles? Meld u dan aan voor een demo of een pilot bij Blue Radix.

Ronald Hoek
CEO Blue Radix
ronald.hoek@blue-radix.com